12.05.2017
Rovaniemi | Rovaniemen srk-keskus
Minkälaista häpeää, vaikenemista ja erityispiirteitä liittyy päihderiippuvaisen ihmisen kuolemaan? Miten kuolemaa lähestyvän asukkaan tahto otetaan asumisyksikössä huomioon? Sininauhaliiton koulutus.
13.05.2017
Salla | Vapaa-aikatalo Sallansuu
Aikuisille naisille klo 12-15 ja nuorille, koululaisille suunnattu klo 16-20. Tutustutaan meikkauksen perusteisiin. Samalla saa opastusta meikkauksen osa-alueisiin.
09.01.2017–15.05.2017
Kemi | Kemin kulttuurikeskus, 3krs, luokka 309
Kurssilla käydään läpi englannin perussanastoa ja fraaseja mukautettuna jokaiselle opiskelijalle. Kouluttajana toimii Erityistukea elämään- hankkeen työntekijä Teija Karisaari-Kittilä.